ADWOKAT MARTA WACH Z PŁOCKA UZYSKAŁA TYTUŁ MEDIATORA

Orły Prawa

Adwokat Marta Wach ukończyła szkolenie przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku, uzyskując tym samym tytuł mediatora. Zdobyte uprawnienia potwierdza certyfikat nr 734/2019 wystawiony przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adwokat Marta Wach posiada kompetencje i wiedzę konieczną do pomocy w rozwiązywaniu sporów, w tym wykonywania zawodu mediatora, co potwierdza zdobyte doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie.

Adwokat Marta Wach prowadzi mediacje, pomaga tym samym rozwiązywać liczne spory, w szczególności z zakresu: sporów gospodarczych, sporów cywilnych, sporów rodzinnych, sporów o podział majątku.