Porady on-line

Pomagamy również na odległość

Kancelaria Adwokacka świadczy także usługi on – line dla osób, które nie mogą osobiście przybyć do siedziby Kancelarii. Usługa ta polega na udzieleniu pomocy prawnej w formie elektronicznej. Za pośrednictwem poniższego formularza istnieje możliwość uzyskania porady prawnej, opinii prawnej bądź sporządzenia pisma procesowego lub wzoru umowy.

Z wygodnych usług online korzystają liczni Klienci z Płocka oraz okolicznych miejscowości, a także z terenu całego kraju oraz Klienci mieszkający poza granicami Polski.

W celu uzyskania pomocy prawnej on – line należy:

1. Wypełnić poniższy formularz.
2. Oczekiwać zwrotnej informacji w ciągu 24 h o wysokości wynagrodzenia za daną usługę oraz o terminie jej wykonania.
3. W przypadku zaakceptowania wynagrodzenia – dokonać wpłaty podanej kwoty na wskazany w mailu numer konta Kancelarii.
4. Po wpływie wynagrodzenia na rachunek Kancelarii – oczekiwać na wykonanie usługi w uzgodnionym wcześniej terminie.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Marta Wach – Kancelaria Adwokacka, z siedzibą Płocku, ul. Tadeusza Kościuszki 1 lok. 207, 09 – 400 Płock. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.