Wynagrodzenie

U nas możesz liczyć na uczciwą i rozsądną opłatę

Wysokość honorarium jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy adwokata. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 150 do 250 zł.

Wynagrodzenie za poprowadzenie całej sprawy zależne jest od rodzaju sprawy i stopnia jej zawiłości, a także przewidywanego nakładu pracy adwokata i czasu jej trwania. Każdorazowo wysokość i termin płatności honorarium jest ustalany z Klientem przed rozpoczęciem współpracy.

W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną. W takim przypadku możliwe jest przyjęcie wynagrodzenia godzinowego lub ryczałtowego. Metoda ustalenia wynagrodzenia i jego wysokość uzależnione są od specyfiki działalności Klienta oraz jego potrzeb, a także ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby warunki współpracy były satysfakcjonujące dla obu stron. Podkreślić również należy, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy, Sąd zasądza zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego od strony przeciwnej.