O Kancelarii

Zdobądź najlepszą obsługę prawną

Założycielem Kancelarii Adwokackiej w Płocku jest Adwokat Marta Wach. Adwokat Marta Wach ukończyła Liceum Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. W roku 2011 została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. W roku 2015 złożyła państwowy egzamin adwokacki, uzyskując z niego wynik pozytywny. W tym samym roku uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Płocku.

Adwokat Marta Wach posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie porad prawnych oraz szeroko pojętej pomocy prawnej kierowanej zarówno do przedsiębiorców, jak i Klientów indywidualnych, które zdobywała już w okresie studiów poprzez odbywanie praktyk oraz działalność w organizacjach studenckich, a także w trakcie 3-letniej aplikacji adwokackiej poprzez pracę w kancelariach prawnych.

Dzięki intensywnej pracy Adwokat Marta Wach zyskała uznanie nie tylko w Płocku, ale również w okolicznych miejscowościach – Gostyninie, Płońsku, Włocławku oraz Sierpcu. Jest to możliwe za sprawą faktu, iż Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Wach zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy oraz szybką, profesjonalną i skuteczną pomoc prawną. Każdy Klient może liczyć na najwyższą jakość świadczonych usług oraz wysoki poziom merytoryczny. Kancelaria gwarantuje również zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym Adwokat dowie się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ze względu na pełen profesjonalizm, Kancelaria cieszy się w Płocku bardzo dobrymi opiniami.

Dzięki świadczeniu usług na najwyższym poziomie oraz dbaniu o zadowolenie Klientów, a także dzięki pozytywnym opiniom Klientów, Kancelaria Adwokacka została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym zdobyła status Laureata Plebiscytu Orłów Prawa 2018 edycji ogólnopolskiej.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi osobom fizycznym, osobom prawnym, organom jednostek samorządu terytorialnego i innym. Chociaż siedziba Kancelarii Adwokackiej znajduje się w Płocku, Adwokat Marta Wach prowadzi sprawy również na terenie takich miast jak: Włocławek, Gostynin, Płońsk czy Sierpc oraz innych okolicznych miejscowości, a także na terenie całego kraju. Adwokat Marta Wach reprezentuje przed sądami polskimi również osoby zamieszkałe za granicą, w szczególności w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Belgii, Holandii, czy we Włoszech.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spadkowego i prawa pracy, jak również w zakresie prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Adwokat Marta Wach świadczy pomoc prawną głównie poprzez reprezentowanie Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej, sporządzanie pism procesowych i pism pozasądowych, sporządzanie umów i opinii prawnych. Kancelaria oferuje także stałą obsługę podmiotów gospodarczych.

Adwokat Marta Wach posiada również uprawnienia mediatora. Kompetencje i wiedzę Adwokat Marty Wach, konieczną do pomocy w rozwiązywaniu sporów, w tym pełnienia funkcji mediatora potwierdza zdobyte doświadczenie zawodowe oraz odbyte szkolenie, które zostało przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Wach współpracuje z doświadczonymi adwokatami oraz aplikantami adwokackimi, co przyczynia się do zapewnienia Klientom wszechstronnej pomocy prawnej. Rozmaitość i kompleksowość problemów, z jakimi zwracają się do nas Klienci, sprawia, że Sąd Rejonowy w Płocku to miejsce, gdzie często można spotkać nas podczas pracy.