Co grozi za jazdę po narkotykach?

Co grozi za jazdę po narkotykach?

 Prowadzenie pojazdu po spożyciu narkotyków może prowadzić do odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub za wykroczenie, może także prowadzić do utraty prawa jazdy. Zarówno Kodeks Karny, jak i Kodeks Wykroczeń przewidują różnego rodzaju kary. Warto pamiętać także, że postępowanie karne w sprawie przestępstwa jazdy po spożyciu narkotyków, może zostać warunkowo umorzone.  Z kolei, w przypadku wykroczenia konieczne jest skorzystanie przez sąd z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności.

Każda sprawa jest jednak indywidulana, ma swój odmienny stan faktyczny i dlatego wymaga szczegółowego przenalizowania. Dlatego też w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji warto rozważyć powierzenie prowadzenia takiej sprawy adwokatowi mającemu doświadczenie w sprawach karnych, który doradzi najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Bezpieczeństwo na drodze.

Co roku w Polsce dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. Sprawcami dużej części z tych wypadków są osoby kierujące pojazdem pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Nawet nieznaczne stężenie narkotyków w organizmie kierowcy wpływa na jego zachowania na drodze. Osoby kierujące pojazdami pod wpływem narkotyków mają bowiem zaburzoną reakcję na to, co dzieje się na drodze. Kierowcy będący pod wpływem narkotyków jeżdżą często agresywnie i ryzykownie.

 

Kary za jazdę po spożyciu narkotyków.

Kwalifikacja prawna czynu jako przestępstwo lub wykroczenie zależy od ilości narkotyków w organizmie kierującego. Wstępne badania na obecność narkotyków wykonywane są ze śliny, natomiast bardziej dokładne przeprowadza biegły sądowy na podstawie badań próbki krwi.

Zgodnie z obecnymi przepisami, kara za jazdę pod wpływem narkotyków jest tożsama, jak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu. W przypadku stwierdzenia, że w ciele kierowcy znajdowało się większe stężenie danego narkotyku uznane zostanie, że kierował on w stanie pod wpływem narkotyków, za co grozi odpowiedzialność za przestępstwo. Wobec sprawcy takiego przestępstwa może zostać wymierzona kara pozbawienia wolności w wymiarze do 3 lat. Orzekany jest także zakaz prowadzenia pojazdów i zasądzane są należności finansowe na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5.000 zł.

Wyjątkowo, w przypadku niewielkiej ilości środków odurzających w organizmie kierowcy (stan po użyciu narkotyków), takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie. Wykroczenie jazdy po użyciu narkotyków zagrożone jest karą aresztu albo karą grzywny nie niższą niż 2.500 zł, do nawet 30.000 zł.

Jak odróżnić przestępstwo za jazdę po narkotykach od wykroczenia?

W polskim systemie prawnym dla środków podobnie działających do alkoholu nie zostały zdefiniowane progi – jak w przypadku alkoholu, powyżej których można by zdecydować o użyciu określeń pod wpływem lub po użyciu. Sąd musi zatem samodzielnie ustalić, czy kierowca znajdował się po użyciu albo pod wpływem, opierając się nie tylko na konkretnej wartości wyniku badania toksykologicznego, ale także na spostrzeżeniach dotyczących sprawcy (jak np. nadpobudliwość czy bełkotliwa mowa).

Zakaz prowadzenia pojazdów.

W sprawie jazdy po użyciu narkotyków lub w stanie nietrzeźwości w praktyce najsurowszą konsekwencją dla kierującego stanowi środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który jest orzekany przez sąd obowiązkowo.

W przypadku przestępstwa orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat. W przypadku popełnienia wykroczenia zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

 

Czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania?

Sprawa za jazdę po narkotykach może zakończyć się warunkowym umorzeniem postępowania. Trzeba pamiętać, że takie zakończenie postępowania zależy od kilku warunków i wymaga dużego zaangażowania od obrońcy i sprawcy. W przypadku wniosku o warunkowe umorzenie ważne jest, czy sprawca był wcześniej karany i jak funkcjonował na co dzień w społeczeństwie przed przestępstwem, a nadto jakie właściwości i warunki osobiste sprawca prezentuje.

Umarzając warunkowo postępowanie karne sąd może – nie musi – orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do lat 2. Takie rozstrzygnięcie zależne jest od uznania sądu. Dodatkowo instytucja warunkowego umorzenia postępowania daje możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze niższym niż w przypadku skazania za to przestępstwo.

Natomiast w przypadku wykroczenia konieczne jest skorzystanie przez sąd z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności. Tylko takie rozwiązanie pozwala sądowi na odstąpienie od wymierzenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.