Rozwód czy separacja – podobieństwa i różnice

Osoby, które chcą się rozstać bardzo często zastanawiają się czym różni się rozwód od separacji. Kiedy zatem zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację? Zanim podejmie się decyzję, dotyczącą wystąpienia o rozwód lub o separację, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie o to, czego oczekuje się w przyszłości.

Podstawowe różnice pomiędzy rozwodem i separacją

Do orzeczenia przez sąd rozwodu niezbędne są dwa warunki spełnione łącznie: musi istnieć zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku separacji wystarczy spełnienie tylko jednej przesłanek: rozkład pożycia musi być zupełny.

Pożycie małżeńskie wyraża się bowiem w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy nie istnieje pomiędzy małżonkami żadna z tych więzi. Do uznania, że rozkład pożycia jest trwały nie jest wymagane stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie niemożliwy. Przy ocenie przesłanki trwałości wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Czy można zawrzeć kolejny związek małżeński?

Kolejna różnica pomiędzy rozwodem i separacją jest taka, że małżeństwo rozwiązane wskutek orzeczenia rozwodu przestaje istnieć, a małżonkowie mogą zawrzeć kolejny związek małżeński. W przypadku separacji małżeństwo trwa nadal, separację można także znieść i powrócić do trwania w małżeństwie, separacja bowiem polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Zatem rozwód wywołuje dalej idące skutki prawne.

Kiedy możliwa jest zmiana nazwiska?

Po rozwodzie były małżonek może powrócić do swojego poprzedniego nazwiska (oczywiście, jeśli zmienił je poprzez zawarcie związku małżeńskiego). W przypadku chęci zmiany nazwiska należy złożyć oświadczenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W przypadku separacji nie ma możliwości zmiany nazwiska, albowiem formalnie małżeństwo nadal trwa.

Obowiązek wzajemnej pomocy

W przypadku orzeczenia przez sąd separacji, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakładają na współmałżonków obowiązek wzajemnej pomocy, w przypadku, gdy wymagają tego względy słuszności. Obowiązek ten polega przede wszystkim na pomocy materialnej, ale małżonkowie także muszą się wzajemnie wspierać psychicznie. W sytuacji orzeczenia rozwodu byli małżonkowie nie mają wobec siebie takiego obowiązku.

Kiedy wybrać rozwód, a kiedy separację?

Rozwód będzie dobrym wyborem w sytuacji, gdy nie widzi się już możliwości dalszego życia z małżonkiem i chce się z nim definitywnie rozstać. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo orzeczenia rozwodu, pewne kwestie pozostają nadal wspólne, szczególnie w przypadku posiadania dzieci. Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to pomimo rozwodu powinni oni współdziałać w kwestii ich wychowania oraz zapewnienia im odpowiednich warunków życia. W wyroku sąd rozstrzyga o kontaktach z dziećmi oraz o alimentach.

Separację jest zwykle łatwiej i szybciej uzyskać niż rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Na separację warto się zdecydować, gdy w małżeństwie się nie układa, ale istnieją szanse na naprawę małżeństwa i dalsze wspólne życie małżonków. Separacja zatem może doprowadzić do naprawy małżeństwa i pogodzenia się małżonków, ale może także być niejako wstępem do rozwodu. Przy separacji również ustala się te same kwestie, co przy rozwodzie: sprawy majątkowe, alimenty na dzieci, kontakty z dziećmi, sprawy związane z opieką nad dziećmi.

Separację jest także niejako łatwiej uzyskać w sądzie, albowiem trzeba spełnić mniej warunków niż przy rozwodzie. Separacja jest zatem dobrym rozwiązaniem, gdy sąd nie zgodził się na rozwód.

Negatywne przesłanki

Podkreślić należy, że w separacji, podobnie jak w przypadku rozwodu, wskazane zostały negatywne przesłanki, które uniemożliwiają jej orzeczenie. Zgodnie z art. 611 § 2 k.r.o. „Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. W separacji nie uwzględniono trzeciej z przesłanek negatywnych występującej przy orzeczeniu rozwodu i uniemożliwiającej orzeczenie rozwodu. Separacja może bowiem zostać orzeczona, nawet jeżeli z żądaniem separacji wystąpi małżonek wyłącznie winny zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pomoc Adwokata

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz adwokata, to chętnie Ci pomogę. Doradzam klientom z obszaru całej Polski, w tym również w ramach konsultacji online oraz porad telefonicznych. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z moją ofertą oraz do kontaktu!