Zakres usług

Prawo cywilne

Przepisy tej gałęzi prawa mają za zadanie regulować stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Normy te regulują więc w zasadzie wszystkie aspekty naszego życia codziennego. Sprawy cywilne dotyczą zatem stosunków własnościowych, spraw spadkowych, związane są także z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, z roszczeniami wynikającymi z umów cywilnoprawnych oraz z roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych, czy też kwestiami odszkodowawczymi.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to szeroka gałąź systemu prawnego, z którym każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nie zawsze jednak jesteśmy w stanie poradzić sobie z wszelkimi problemami samodzielnie. Często także postępowanie cywilne wiąże się z emocjami, których strony nie są w stanie opanować. Kodeks prawa cywilnego reguluje wiele trudnych spraw, lecz tylko dobry adwokat jest w stanie je rozwiązać. W naszej Kancelarii Adwokackiej w Płocku możecie Państwo liczyć na profesjonalną pomoc z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Pomagamy Klientom w przeprowadzeniu spraw spadkowych, w tym związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, doradzamy także w kwestiach związanych z dziedziczeniem i spadkobraniem w przyszłości. W naszej Kancelarii w Płocku możecie także Państwo liczyć na pomoc w przeprowadzeniu często trudnych i skomplikowanych postępowań związanych z działem spadku.

Często zdarza się także, że potencjalni spadkobiercy nie otrzymują nic, albo niewiele, albowiem cały spadek został przekazany w drodze testamentu na jedną osobę. Taka sytuacja jest krzywdząca dla wielu osób, dlatego też w naszej Kancelarii w Płocku możecie Państwo liczyć na pomoc doświadczonego Adwokata w sprawach związanych z dochodzeniem należnego Państwu zachowku. Praktyka pokazuje, że w przypadku roszczeń o zachowek bardzo często nie ma woli zawarcia jakiejkolwiek ugody. W takim wypadku uprawniony może dochodzić roszczenia na drodze sądowej w drodze powództwa o zapłatę zachowku wytoczonego przeciwko osobom obowiązanym do jego zapłaty. Nasza Kancelaria może w drodze porady prawnej udzielić Klientowi informacji czy należy mu się zachowek, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. W zależności od sytuacji i woli Klienta prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje w sprawie ugodowego rozwiązania kwestii związanych z roszczeniem, bądź też reprezentujemy go w sprawie przed Sądem.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Płocku zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rzeczowego, w tym związanymi z zasiedzeniem, ustanowieniem służebności, zniesieniem współwłasności, eksmisją czy ochroną prawa własności i posiadania. Reprezentujemy Klientów również w sprawach związanych z ochroną ich dóbr osobistych.

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym sprawy związane z dochodzeniem należności. Nasi Adwokaci reprezentują Klientów na każdym etapie postępowania, począwszy od sporządzania wezwania do zapłaty i prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, poprzez sporządzenie pozwu o zapłatę i reprezentację Klientów w sporach sądowych o zapłatę, aż do reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Pomagamy także naszym Klientom w dochodzeniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w sprawach takich jak: wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne. Ponadto nasi Adwokaci zajmują się reprezentacją Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież rzeczy, a także z nienależytym wykonaniem umowy lub jej całkowitym niewykonaniem.

W naszej Kancelarii w Płocku doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, w tym między innymi: umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy o roboty budowlane, a także umowy o dzieło lub zlecenia.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Płocku prowadzi postępowania cywilne, które obejmują m.in. doradztwo oraz reprezentację przed sądami i urzędami. Dysponujemy rzetelną wiedzą na temat obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa cywilnego, co pozwala na udzielanie Klientom profesjonalnej pomocy prawnej.


Nasza strategia

Nasza kancelaria oferuje najwyższej klasy usługi prawne w przystępnej cenie. Z nami Państwa szanse na wygraną są tak wysokie, jak to tylko możliwe.
01

Kompleksowa pomoc prawna

Zapewniamy pełną i fachową pomoc prawną, w tym udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, przygotowujemy projekty umów i opinie prawne. Obsługujemy także podmioty gospodarcze.
02

Pomoc przed Sądami

Zapewniamy reprezentację przed Sądami przez wykwalifikowanych pełnomocników na każdym etapie postępowania we wszelkich dziedzinach prawa.
03

Wszechstronna ochrona praw

Zapewniamy pomoc profesjonalnego pełnomocnika do pełnej i wszechstronnej ochrony Państwa praw nie tylko przed Sądami, ale także przed innymi organami, w tym organami ścigania oraz organami administracji publicznej.