Zakres usług

Prawo karne

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem pierwszej instancji, aż do postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. Nasza Kancelaria udziela pomocy zarówno osobom oskarżonym, podejrzanym, ale także osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Reprezentujemy także pokrzywdzonych takimi przestępstwami jak: zniesławienie, znieważenie, czy też naruszenie nietykalności cielesnej.

Prawo karne

W trakcie współpracy z Klientem pozostajemy z nim w ciągłym kontakcie, planujemy linię obrony, zapoznajemy się z dowodami zgromadzonymi przez prokuratora i policję, szukamy błędów w rozumowaniu organów ścigania, a także powołujemy i przedstawiamy dowody pozwalające na osiągnięcie końcowego sukcesu w sprawie. Dbamy o to, żeby żaden dowód, ani żaden szczegół nie został pominięty.

Proponujemy najlepsze rozwiązania sprawy, analizujemy wszelkie aspekty i możliwości w danej sytuacji, w tym możliwość zastosowania instytucji procesowych, takich jak dobrowolne poddanie się karze czy też możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Zależy nam na znalezieniu rozwiązania w pełni satysfakcjonującego stronę postępowania, w oparciu o wszelkie aspekty sprawy. Do każdej naszej sprawy podchodzimy indywidualnie, analizując zarówno sytuację Klienta, jak i obowiązujące prawo karne.

Udzielamy także pomocy na etapie postępowania wykonawczego, w tym prowadzimy sprawy o przerwę w karze, odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, czy o dozór elektroniczny.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy możemy zagwarantować najlepsze rozwiązania, oparte o daną sytuację Klienta i obowiązujące prawo karne.

Nasza strategia

Nasza kancelaria oferuje najwyższej klasy usługi prawne w przystępnej cenie. Z nami Państwa szanse na wygraną są tak wysokie, jak to tylko możliwe.
01

Kompleksowa pomoc prawna

Zapewniamy pełną i fachową pomoc prawną, w tym udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, przygotowujemy projekty umów i opinie prawne. Obsługujemy także podmioty gospodarcze.
02

Pomoc przed Sądami

Zapewniamy reprezentację przed Sądami przez wykwalifikowanych pełnomocników na każdym etapie postępowania we wszelkich dziedzinach prawa.
03

Wszechstronna ochrona praw

Zapewniamy pomoc profesjonalnego pełnomocnika do pełnej i wszechstronnej ochrony Państwa praw nie tylko przed Sądami, ale także przed innymi organami, w tym organami ścigania oraz organami administracji publicznej.