Jak odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego?

Karę pozbawienia wolności można odbywać nie tylko w zakładzie karnym, ale także w domu w ramach systemu dozoru elektronicznego W roku 2023 roku weszły w życie...
Czytaj dalej

Czy można cofnąć dobrowolne poddanie się karze?

Często zdarzają się sytuacje, gdy decyzja o dobrowolnym podaniu się karze zostaje podjęta zbyt pochopnie, a nawet nie do końca świadomie (często podejrzani są...
Czytaj dalej

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Jak już wyjaśniłam w poprzednim artykule, ubezwłasnowolnienie polega na całkowitym albo częściowym pozbawieniu zdolności danej osoby do czynności prawnych w...
Czytaj dalej

Ubezwłasnowolnienie – rodzaje i przesłanki ustanowienia?

Ubezwłasnowolnienie polega na całkowitym albo częściowym pozbawieniu zdolności danej osoby do czynności prawnych w celu ochrony jej interesów życiowych i...
Czytaj dalej

Zadośćuczynienie za stres

Wiele osób doznając przewlekłego stresu (z różnych przyczyn) zastanawia się, czy jest możliwość uzyskania zadośćuczynienia Czy możliwe jest...
Czytaj dalej

Zwolnienie z funkcji opiekuna prawnego.

Pojęcie opieki oznacza dbałość o osoby potrzebujące jakiegokolwiek wsparcia Opiekun prawny to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej...
Czytaj dalej

Kim jest opiekun prawny i jakie ma uprawnienia?

Pojęcie opieki oznacza dbałość o osoby potrzebujące jakiegokolwiek wsparcia Opiekun prawny to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej...
Czytaj dalej

Czym jest oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu?

Wada oświadczenia woli to nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu woli bądź niezgodność między powzięciem woli a jej przejawem Pojęcie to stanowi zatem...
Czytaj dalej

Jakie są skutki złożenia oświadczenia woli w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli?

Wada oświadczenia woli to nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu woli bądź niezgodność między powzięciem woli a jej przejawem Pojęcie to stanowi zatem...
Czytaj dalej

Przywrócenie terminu do odrzucenia spadku – czy jest możliwe?

Zgodnie z prawem polskim – art 1012 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za...
Czytaj dalej

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka.

W polskim prawie miejsce zamieszkania to miejscowość, w której przebywamy z zamiarem stałego pobytu Natomiast miejscem zamieszkania małoletniego dziecka, które...
Czytaj dalej

Dziedziczenie po partnerze – czy jest możliwe?

W polskim prawie nie ma żadnych przepisów odnośnie dziedziczenia po sobie osób żyjących w związkach partnerskich czy konkubentów Jak zatem można uregulować...
Czytaj dalej