Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania jest jednym ze środków związanych z poddaniem próbie sprawcy czynu zabronionego oraz jednym ze sposobów zakończenia procesu...
Czytaj dalej

Zamiana prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia.

Obecnie obowiązujący w Polsce Kodeks Karny przewiduje kilka rodzajów kar Zgodnie z art 32 Kodeksu Karnego, są to: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie...
Czytaj dalej

Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek stanowi formę ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, przy czym chodzi tu o więzy pokrewieństwa rozumiane w znaczeniu formalnym, a nie faktyczną...
Czytaj dalej

Reklamacja naprawy samochodu u mechanika.

W obecnych czasach często zdarza się, że pojazdy mechaniczne, szczególnie te, które zostały zakupione z rynku wtórnego, bywają zawodne i ulegają awariom...
Czytaj dalej

Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Nierzadko zdarza się, że pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia, czyli umowy cywilnoprawnej, pomimo tego, że charakter wykonywanych przez nich...
Czytaj dalej

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Zasadniczo wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności związany jest z koniecznością odbycia kary Przerwa w karze pomaga złagodzić negatywne konsekwencje...
Czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Prawomocny wyrok sądu karnego, w którym oskarżony został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności, nie zawsze musi oznaczać natychmiastowe skierowanie...
Czytaj dalej

Czy jest możliwe ustalenie rozdzielności majątkowej małżonków z datą wsteczną?

Rozdzielność majątkowa małżonków z datą wsteczną jest możliwa, ale jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, kiedy to sąd orzeka, że rozdzielność powstała...
Czytaj dalej

Co to jest zachowek – kiedy, komu i w jakiej wysokości się należy?

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy Trzeba pamiętać, że chodzi tu o więzy pokrewieństwa rozumiane w znaczeniu formalnym, a nie...
Czytaj dalej

W jaki sposób przebiega ustalenie i uznanie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa ma na celu ustalenie, kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego Zgodnie z art 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli nie zachodzi...
Czytaj dalej

Kara za niewykonywanie lub niewłaściwe realizowanie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Często rodzice żyjący w rozłączeniu borykają się z problemami dotyczącymi kontaktów z dzieckiem i zastanawiają się czy można w jakiś sposób ukarać...
Czytaj dalej

Zastępcza kara pozbawienia wolności – czy można ją wstrzymać?

W polskim prawie przewidziana jest możliwość zamiany przez Sąd orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym kary ograniczenia wolności na zastępczą karę...
Czytaj dalej